Certificeringen

Kalibratie Bureau Nederland (KBN) is keuringsbevoegd door het Nederlands Meetinstituut. KBN is bevoegd tot het uitvoeren van wettelijke controles van niet-automatische weegwerktuigen en van weegautomaten en heeft een CE-NAWI erkenning voor het uitvoeren van keuringen (ijkingen) van weegapparatuur. KBN werkt alleen met gecertificeerde gewichten die herleid zijn naar de internationale standaarden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Over Kalibratie Bureau Nederland

Kalibratie Bureau Nederland(KBN) heeft al vele jaren als onafhankelijke specialist ervaring op het gebied van kalibratie, keuring, onderhoud, en reparatie van industriële weegapparatuur. Daarnaast geeft Kalibratie Bureau Nederland een onafhankelijk advies bij het maken van de juiste keuzes voor weegapparatuur. Om haar onafhankelijke positie te waarborgen heeft het Nederlands Meetinstituut (NMi) te Delft meerdere certificaten uitgereikt aan Kalibratie Bureau Nederland.