FAQ

Vind uw antwoord op de meest gestelde vragen

Wat is kalibreren?

Kalibreren is in het kort gezegd het controleren van de nauwkeurigheid van weegapparatuur.Hierbij wordt gecontroleerd of het gewicht dat het weegapparaat registreert, overeenkomt met het werkelijke gewicht. Met behulp van professionele ijkgewichten wordt in kaart gebracht of het weegapparaat niet te veel afwijkt van de gestelde toleranties.

Lees meer
Waarom kalibreren?

Kalibreren is niet wettelijk verplicht. De gebruiker wil echter wel weten of het weegapparaat goed functioneert, aangezien het weegapparaat na verloop van tijd minder nauwkeurig wordt. Hierdoor kunnen de kosten ongemerkt flink oplopen. Door een periodieke kalibratie verhoogt u de betrouwbaarheid van uw bedrijfsprocessen. En u voldoet hiermee aan de eisen van de kwaliteitsnormen.

Lees meer
Wanneer kalibreren?

Kalibratie Bureau Nederland adviseert om uw weegapparaat periodiek te laten kalibreren of te ijken. In de meeste gevallen is dit 1x per jaar. Zo bent u er zeker van dat u altijd nauwkeurig en betrouwbaar weegt.

Lees meer
Wat kost kalibreren?

De kosten van het kalibreren van het weegapparaat is afhankelijk van de gewichtsklassen. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.

Lees meer
Wat is ijken?

IJken betekent keuren. Indien de onderdelen aan een weegapparaat voorzien zijn van een toelating, is het mogelijk om het weegapparaat te ijken en dus toe te laten voor de handel. Dit gebeurt aan de hand van een eerste keur (EN45501).

Wanneer het weegapparaat aan alle gestelde eisen voldoet, worden de ijkmerken en de verzegelingen aangebracht. Na het ontvangen van het keurrapport en de conformiteitsverklaring is het weegapparaat toegelaten voor de handel. Nu is het weegapparaat geijkt.

Lees meer
Waarom ijken?

Het ijken van een weegapparaat is wettelijk verplicht omdat u handel pleegt over het weegapparaat. U pleegt handel over een weegapparaat, wanneer het gewicht bepalend is voor de (verkoop)prijs van het product op het weegapparaat. Bij een ongeijkte weegapparaat riskeert u een boete bij periodieke controles door keuringsinstanties, zoals door Agentschap Telecom.

Lees meer
Wat kost ijken?

De kosten van het ijken van weegapparaat is afhankelijk van de gewichtsklassen. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.

Lees meer
Wat is justeren?

Indien uit kalibratie blijkt dat het weegapparaat buiten de gestelde toleranties valt, is het mogelijk het weegapparaat opnieuw te justeren. Het 0-punt wordt dan opnieuw ingenomen. Vervolgens wordt het weegapparaat nogmaals gekalibreerd om vast te kunnen stellen of het weegapparaat nu wel binnen de gestelde toleranties valt.

Lees meer
Wat is een kalibratierapport?

Wanneer de kalibraties op locatie zijn uitgevoerd en de werkbon is ondertekend voor akkoord, ontvangt u het kalibratierapport per e-mail in pdf format.

Per weegapparaat ontvangt u een uniek kalibratierapport. Hierop staat o.a. vermeld:

  • Algemene gegevens met daarop het unieke serienummer
  • De weegproeven (EN45501)
  • Herhaalbaarheid (EN45501)
  • Excentrische belasting EN45501)
  • Conclusies onderzoek
  • Datum uitvoering

Mocht een weegapparaat buiten de toleranties vallen, dan wordt er direct gekeken of het probleem opgelost kan worden, zo niet dan wordt hiervoor een nieuwe afspraak ingepland.

Binnen een jaar ontvangt u automatisch een herinnering van Kalibratie Bureau Nederland, via de e-mail, voor het plannen van een nieuwe afspraak van de periodieke kalibraties.

Lees meer
Wel of niet voor handelsdoeleinden?

Bij een weegapparaat voor handelsdoeleinden pleegt u handel over het weegapparaat. Het gewicht is bepalend voor de (verkoop)prijs van het product op het weegapparaat. Wordt een weegapparaat daadwerkelijk voor handelsdoeleinden gebruikt, dan dient deze wettelijk gekeurd te worden. Het weegapparaat wordt hierbij voorzien van merktekens en verzegelingen, voorheen ook wel ijkmerken genoemd.

Bij een weegapparaat niet voor handelsdoeleinden, wordt het weegapparaat meer als controle middel gebruikt. Deze worden door Kalibratie Bureau Nederland wel altijd gekalibreerd aangezien het de betrouwbaarheid van uw bedrijfsprocessen verhoogt. En u voldoet hiermee aan de eisen van de kwaliteitsnormen.

Lees meer
Wat zijn ijkgewichten?

IJkgewichten zijn gecertificeerde gewichten. Met ijkgewichten is het toegestaan om een weegapparaat te kalibreren of te ijken. Tijdens deze procedure worden verschillende weegproeven uitgevoerd en worden de ijkgewichten op diverse plaatsen van het plateau geplaatst om eventuele afwijkingen in gewicht te kunnen constateren.

Lees meer
Welke klasse ijkgewichten zijn er?

De ijkgewichten zijn in diverse varianten leverbaar. Het verschil in klasse heeft te maken met de weegnauwkeurigheid.
– Klasse M1: voor commerciële weegapparaten met een nauwkeurigheid van 0,1g of hoger.
– Klasse F1: voor analytische en precisie weegapparaten met een nauwkeurigheid van 0,01g (klasse 2) of van 0,01g tot 0,001g (klasse 1 en 2).
– Klasse E1: voor laboratorium weegapparaten met een nauwkeurigheid van 0,1 tot 0,01mg.

Lees meer
Wat is tarra?

Tarra, ook wel tarragewicht genoemd, is het verschil tussen het bruto- en nettogewicht van een verpakking. Bijvoorbeeld een lege verpakking. Dit gewicht is over het algemeen niet bruikbaar en wordt niet bij het product opgeteld.
Vrijwel ieder weegapparaat bevat een tarra functie. Met deze functie kunt u het gewicht van een lege verpakking nulstellen, waardoor het gewicht wat overblijft het netto gewicht van het product is.

Lees meer
Wat is een loadcell?

Een loadcell is een krachtopnemer / elektronische sensor dier er voor zorgt dat een (trek)kracht of druk die er op wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld het gewicht van een voorwerp) wordt omgezet in een elektronisch signaal. Hierdoor kan het gewicht van het voorwerp in het display worden aangeven.

Lees meer
Heeft u een loadcell nodig?

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.

Lees meer
Wat is een indicator?

Een weegindicator (ook wel gewichtsindicator genoemd) is een belangrijk onderdeel van een weegapparaat. Deze bestaat o.a. uit een instrumentbehuizing die is voorzien van een of meer displays voor het aflezen van de weeggegevens en heeft tenminste 1 maar meestal meerdere bedieningstoetsen, afhankelijk van het aantal beschikbare functies.

Lees meer