Privacyverklaring

Kalibratie Bureau Nederland, gevestigd aan Rijthoek 12, 4175 LM Haaften, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kalibratie Bureau Nederland
Rijthoek 12
4175 LM Haaften
0418-592728
info@kalibratiebureau.nl
https://www.kalibratiebureau.nl

Persoonsgegevens verwerken

Kalibratie Bureau Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam en contactgegevens

We verzamelen bedrijfsnaam c.q. instellingsnaam, voor- en achternaam contactperso(o)n(en), adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer en KVK-nummer. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email en telefoon. U kunt hierbij denken aan het sturen van een door u aangevraagde offerte. In het geval dat u deze gegevens overhandigt in verband met het afsluiten van een overeenkomst met Kalibratie Bureau Nederland worden uw gegevens verwerkt voor onze facturatie en klantenservice.

– Communicatie

We verzamelen afzendergegevens, onderwerp, inhoud en data van emailcorrespondentie. Ook verzamelen we tekst of andere inhoud van WhatsApp berichten.

– Surfgedrag

We verzamelen gegevens over uw surfgedrag over onze verschillende webpagina’s heen, dit gaat middels Google Analytics. Wij hebben binnen Google Analytics ingesteld dat de IP-adressen worden gemaskeerd en er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

– Locatiegegevens

We verzamelen onnauwkeurige locatiegegevens, eveneens gaat dit middels Google Analytics.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Kalibratie Bureau Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Kalibratie Bureau Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Data die betrekking hebben op een overeenkomst (welke het meest recent is) tussen u en Kalibratie Bureau Nederland bewaren we maximaal 10 jaar.

– Gegevens die voor eenmalig of andersoortig gebruik dan het sluiten van een overeenkomst worden overhandigd (denk hierbij aan bijvoorbeeld een offerte) bewaren we maximaal 7 jaar.

– Communicatie per email en WhatsApp bewaren we maximaal 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kalibratie Bureau Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kalibratie Bureau Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kalibratie Bureau Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@kalibratiebureau.nl

U heeft de volgende rechten:

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen.

– Inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.

– Het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben.

– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben.

– Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens die wij van u hebben.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kalibratie Bureau Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur ons een e-mail via info@kalibratiebureau.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig in te zien.

Invoering

Deze privacyverklaring treedt per 15 februari 2023 in werking.