Wel of niet voor handelsdoeleinden?

Bij een weegapparaat voor handelsdoeleinden pleegt u handel over het weegapparaat. Het gewicht is bepalend voor de (verkoop)prijs van het product op het weegapparaat. Wordt een weegapparaat daadwerkelijk voor handelsdoeleinden gebruikt, dan dient deze wettelijk gekeurd te worden. Het weegapparaat wordt hierbij voorzien van merktekens en verzegelingen, voorheen ook wel ijkmerken genoemd.

Bij een weegapparaat niet voor handelsdoeleinden, wordt het weegapparaat meer als controle middel gebruikt. Deze worden door Kalibratie Bureau Nederland wel altijd gekalibreerd aangezien het de betrouwbaarheid van uw bedrijfsprocessen verhoogt. En u voldoet hiermee aan de eisen van de kwaliteitsnormen.