Wat is ijken?

IJken betekent keuren. Indien de onderdelen aan een weegapparaat voorzien zijn van een toelating, is het mogelijk om het weegapparaat te ijken en dus toe te laten voor de handel. Dit gebeurt aan de hand van een eerste keur (EN45501).

Wanneer het weegapparaat aan alle gestelde eisen voldoet, worden de ijkmerken en de verzegelingen aangebracht. Na het ontvangen van het keurrapport en de conformiteitsverklaring is het weegapparaat toegelaten voor de handel. Nu is het weegapparaat geijkt.

Waarom ijken?

Het ijken van een weegapparaat is wettelijk verplicht omdat u handel pleegt over het weegapparaat. U pleegt handel over een weegapparaat, wanneer het gewicht bepalend is voor de (verkoop)prijs van het product op het weegapparaat. Bij een ongeijkte weegapparaat riskeert u een boete bij periodieke controles door keuringsinstanties, zoals door Agentschap Telecom.

Wat kost ijken?

De kosten van het ijken van weegapparaat is afhankelijk van de gewichtsklassen. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.