Wat is justeren?

Indien uit kalibratie blijkt dat het weegapparaat buiten de gestelde toleranties valt, is het mogelijk het weegapparaat opnieuw te justeren. Het 0-punt wordt dan opnieuw ingenomen. Vervolgens wordt het weegapparaat nogmaals gekalibreerd om vast te kunnen stellen of het weegapparaat nu wel binnen de gestelde toleranties valt.